Krzysztof Olczak

Sceniczne

Jeszcze słowo… dla dwu aktorów, czterech instrumentalistów i taśmę (1981)